MENU

Jika ada sebarang aduan, anda boleh menghubungi kami melalui :

1. Alamat dan Nombor telefon:

                     .

    MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR,
    Jalan Majlis,
    45000 Kuala Selangor,
    Selangor Darul Ehsan

   Nombor Telefon: 03-3289 1439 / 1549 / 6331 / 2903   

   Nombor Faks: 03-3289 1101 / 3386

2. E-mel: aduan@mdks.gov.my

3. Saluran Aduan:

 

 

 

Last Updated: Wednesday, 28 October 2020 - 10:14pm