MENU

Jika ada sebarang aduan, anda boleh menghubungi kami melalui :

1. Alamat dan Nombor telefon:

                     Logo MPKS 

    MAJLIS PERBANDARAN KUALA SELANGOR,
    Jalan Majlis,
    45000 Kuala Selangor,
    Selangor Darul Ehsan

   Nombor Telefon: 03-3289 1439 / 1549 / 6331 / 2903   

   Nombor Faks: 03-3289 1101 / 3386

2. E-mel: aduan@mpks.gov.my

3. Saluran Aduan:

 

 

 

Last Updated: Monday, 30 January 2023 - 8:43am