MENU

Jabatan Kerajaan Negeri

BIL.

JABATAN

MAKLUMAT PEGAWAI

1

Perbendaharaan Negeri Selangor

Ketua Jabatan : YB Dato' Nor Azmie bin Diron 
Gelaran Jawatan : Pegawai Kewangan Negeri
Alamat : Tingkat 2, 8-12, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40503 Shah Alam, Selangor 
Tel : 03-55447201
Fax : 03-55106255

E-mel : norazmie@selangor.gov.my
Laman web : http://pwn.selangor.gov.my/

2

Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS)

Ketua Jabatan : YBhg. Dato' Haris bin Kasim
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat 1, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah,
No.2, Persiaran Masjid, Bukit SUK Seksyen 5, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55143411/3400
Fax : 03-55103368
E-mel : haris@jais.gov.my
Laman web : http://www.jais.gov.my/

3

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor (JPS)

Ketua Jabatan : Tuan Ir. Haji Azmi Bin Ibrahim
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat 5, Blok Podium Selatan, Bangunan SSAAS, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55447347, 03-55447348
Fax : 03-55104494
E-mel : webmaster@waterselangor.gov.my
Laman web : http://water.selangor.gov.my/

4

Pejabat Dato' Pengelola Diraja Kepada DYMM Sultan Selangor Darul Ehsan

Ketua Jabatan : YBhg. Dato' Zakaria bin Abdul Rahman
Gelaran Jawatan : Dato' Pengelola Bijaya Diraja Kepada DYMM Sultan Selangor
Alamat : Istana Alam Shah, 41500 Klang
Tel : 03-33713411
Fax : 03-33716969
 
5 Jabatan Mufti Negeri Selangor Ketua Jabatan : Sahibus Samahah Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes bin Abd Wahid
Gelaran Jawatan : Sahibus Samahah Dato Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor
Alamat : Tingkat 7 & 8, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55143738
Fax : 03-55197584
E-mel : mail@muftiselangor.gov.my
Laman web : http://www.muftiselangor.gov.my/ 
 
6 Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor (JKR)

Ketua Jabatan : YBhg Datuk Ir Ruslan bin Abdul Aziz
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : JKR Selangor, Tingkat 2 Kompleks Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Selangor, Persiaran Jubli Perak Seksyen 17, 40200  Shah Alam, Selangor
Tel : 03-5545 9800
Faks : 03-5545 2392
Email : ruslanaziz@jkr.gov.my
Laman web : http://selangor.jkr.gov.my

7 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor (PTGS) Ketua Jabatan : YBhg. Dato’ Zul-kefli @ Zulkefli bin Khalid
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat 4, Bangunan SSAAS, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55192820, 03-55447801/02
Fax : 03-55102658
E-mel: zulkefli@selangor.gov.my
Laman web : http://ptg.selangor.gov.my/
8 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor (SPN SELANGOR)

Ketua Jabatan : Encik Rosly bin Ahmad
Gelaran Jawatan : Setiausaha
Alamat : Tingkat 1, Bangunan Darul Ehsan, No.3, Jalan Indah, Seksyen 14, 40000 Shah Alam 
Tel : 03-55111611/1711 dan 03-55116266
Fax : 03-55101261

E-mel : rosly@selangor.gov.my
Laman web : http://spn.selangor.gov.my/

9 Jabatan Perancang Bandar dan
Desa Negeri Selangor (JBPD)
Ketua Jabatan : Dato' TPr Haji Muhamad Ridzuan bin Arshad
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat 15-18, Bangunan Darul Ehsan,
No.3, Jalan Indah, Seksyen 14, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55116666
Fax : 03-55105051
E-mel :  ridzuan@jpbdselangor.gov.my
Laman web : http://www.jpbdselangor.gov.my/
10 Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Ketua Jabatan : Encik Mat Iesak bin Ngathinee
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat 3 & 4, Bangunan Darul Ehsan, No.3, Jalan Indah, Seksyen 14, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55189888, 03-55192452
Fax : 03-55105044
E-mel : Kosong
Laman web : http://pertanian.selangor.gov.my/

11 Jabatan Perhutanan Negeri Selangor

Ketua Jabatan : YBhg. Dato' Dr. Haji Mohd Puat bin Dahalan
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat 3, Bangunan SSAAS, 40660 Shah Alam
Tel : 03-55190443, 03-55447498/89
Fax : 03-55102358

E-mel : -
Laman web : http://forestry.selangor.gov.my/

12 Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor (JKM)

Ketua Jabatan : Encik Mohammad Hanafi bin Maulud
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat 2 & 23, Bangunan Darul Ehsan, No 3, Jln Indah. Seksyen 14, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55100929, 03-55445412/5420

Fax : 03-55190232 / 55101400
E-mel : 
Laman web : http://www.jkm.gov.my

13

Jabatan Perkhidmatan Veterinar 
Negeri Selangor

(dahulu dikenali sebagai Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Selangor)

Ketua Jabatan : Dr. Hassuzana binti Khalil
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat  : Lot 2, Jalan Utas 15/7, 40630 Shah Alam
Tel : 03-55104742 / 3900
Fax : 03-55103903 

E-mel : pengarah@dvssel.gov.my
Laman web : http://www.dvssel.gov.my/

14 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS) Ketua Jabatan : YAA Tuan Mohammad Adib bin Husain
Gelaran Jawatan : Ketua Hakim Syarie Selangor
Alamat : Bangunan Kehakiman Syariah, Persiaran Masjid, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55191291 ext : 1601
Fax : 03-55105620
E-mel : adib@esyariah.gov.my
Laman web : http://www.jakess.gov.my/
Last Updated: Friday, 27 January 2023 - 8:10am