MENU

Nama : Tuan Azman bin Dahlan AIS, PPT,
Jawatan :

Setiausaha (N48)

Majlis Daerah Kuala Selangor

No. Tel. Pejabat : 03-3289 1439
No. Faks. Pejabat : 03-3289 1101
Email : azmandahlan@mdks.gov.my

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

1. Peneraju perubahan melalui Penjajaran pelan Strategik ICT (ISP) MDKS dengan keperluan ISP Kementerian/Negeri, Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik MDKS dan ISP Sektor Awam;
2. Melaksana penggunaan Dasar, Standard dan Amalan terbaik ICT;
3. Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan IT dalam Sistem penyampaian perkhidmatan Whole-of-Government;
4. Melaksana Inovasi melalui Aplikasi, Infrastruktur dan Keselamatan ICT

 

 

 

Last Updated: Friday, 27 January 2023 - 8:10am