MENU
 

Pejabat Yang Dipertua

Puan Rahilah binti Rahmat AMS,

Yang Dipertua
Majlis Daerah Kuala Selangor

No. Telefon (P) : 03-3289 1439 samb. 102

E-mel: ydp@mdks.gov.my

      

Pejabat Setiausaha 

Tuan Azman bin Dahlan AIS, PPT,

Setiausaha
Majlis Daerah Kuala Selangor

No. Telefon (P) : 03-3289 1439 samb. 104

E-mel: azmandahlan@mdks.gov.my

Jabatan Perbendaharaan

Puan Liliana binti Ahmad

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: liliana@mdks.gov.my

Jabatan Perancangan dan Pembangunan

Encik Muhamad Yusli bin Askandar PPC,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: myusli@mdks.gov.my

 

Jabatan Kejuruteraan

Encik Ahmad Jamzuri bin Mujaini PPT,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: jamzuri@mdks.gov.my

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Puan Sr. Salinda binti Jamil

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: salinda@mdks.gov.my

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal

Encik Mohammed Zakir Husin bin Mohammed Zahid PPC,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: zakirhusin@mdks.gov.my

Jabatan Kesihatan dan Persekitaran

Encik Jefriee bin Ab Manaf PPC,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: jefriee@mdks.gov.my

Jabatan Pembangunan Masyarakat

Encik Mohd Razali bin Abdul Mayas PJK,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: razali@mdks.gov.my

Jabatan Penguatkuasaan

Encik Mohamad Lutfi bin Mislah Hudin

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: mohamadlutfi@mdks.gov.my

Jabatan Landskap

Encik Puan Norazean binti Abdul Rahman

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: norazean@mdks.gov.my

 

Jabatan Pelesenan

Encik Sazlan Hakeem bin Mazalan

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: sazlan@mdks.gov.my

 

Jabatan Kawalan bangunan

Cik Faezah Binti Abdul Aziz

Arkitek

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: faezah.aziz@mdks.gov.my

 

 

 

Last Updated: Friday, 16 April 2021 - 8:48am