MENU

9. JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT    

 

 • Mengurus dan memantau JKP yang berdaftar dengan MDKS
 • Mengkaji, melaksanakan dan merancang program kemasyarakatan di dalam kawasan MDKS
 • Merancang dan melaksanakan program belia di dalam kawasan MDKS
 • Memantau aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Persatuan Belia yang berdaftar di MDKS           
 • Mengadakan program kebudayaan dan kesenian untuk kakitangan di MDKS

10. JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL

 

 • Membuat kutipan sampah di kawasan kediaman sebanyak 3kali seminggu
 • Membuat kutipan sampah dikawasan sekolah, awam dan perniagaan setiap hari
 • Membersih dan mengutip sampah longgok domestik, sampah kebun, sampah binaan 2 kali seminggu
 • Membuat kutipan sampah pasar pagi dan pasar malam dan dibersihkan sebaik sahaja tamat perniagaan
 • Pemotongan rumput setiap 2 kali sebulan dikawasan kediaman, jalan utama, padang  dan taman permainan kanak-kanak
 • Mencuci dan membersihkan longkang dikawasan kediaman dan perniagaan setiap 2 kali sebulan

11. JABATAN PELESENAN     

 

 • Menerima dan memproses permohonan lesen, sewaan gerai dan pasar malam
 • Memproses permohonan permit kakilima tahunan, tukar nama dan lain-lain
 • Mengeluarkan bil sewaan gerai MDKS setiap bulan
 • Menyertai operasi kutipan pasar malam             
Last Updated: Wednesday, 20 January 2021 - 4:33pm