MENU

6. JABATAN PERBENDAHARAAN

 

a) Bahagian Hasil

 • Mengeluarkan bil-bil Cukai Taksiran
 • hasil di kaunter Majlis
 • Menjalankan operasi kutipan luar     
 • Menjalankan Task Force bagi mengutip Tunggakan Cukai Taksiran
 • Membuat segala pelarasan berkenaan Cukai Taksiran dan lain-lain hasil cukai
 • Mengeluarkan laporan-laporan kutipan hasil

b) Bahagian Akaun    

 • Melancarkan segala kerja-kerja perakaunan
 • Mengemaskini segala rekod-rekod kewangan dan hasil untuk tujuan perakaunan
 • Dapat membantu Sasaran Kerja Tahunan bagi mendapatkan Sijil Bersih Kewangan

c) Bahagian Pentadbiran

 • Menjalankan proses-proses pembelian
 • Mengeluarkan surat-surat Tawaran Tender, Inden dan LO
 • Mengeluarkan bayaran bagi setiap pembelian
 • Memproses bayaran Gaji pekerja dan pemotongan
 • Menyelenggara rekod-rekod kewangan bagi tujuan perakaunan
 • Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan bagi Majlis      

d) Bahagian Perolehan

 • Membuat pesanan, menyelia, menerima dan merekod alat-alat kelengkapan/peralatan (inventori) pejabat dan alat tulis
Last Updated: Thursday, 2 December 2021 - 5:11pm