MENU

Filing and Processing Approved Landscaping Plans Payment
 

 • Category A: Payment that is charged is RM100.00 for each approved application 
 1. Condominium
 2. Sports Complex/Recreational Park 
 3. Golf Field
 4. Integrated Developmen
 5. Housing that's more than 300 unit
 • Category B: The fee charged is RM50.00 for each approval application
 1. Shopping complex
 2. Hotel
 3. Trading institution
 4. Private schools
 5. Shop houses exceeding 20 units are submitted
 6. Housing from 100 units to 300 units
 7. Electrical substations
 • Category C: The fee charged is RM25.00 for each approval application
 1. Rumah kedai yang kurang dari 20 unit yang dikemukakan berasingan
 2. Kilang perusahaan ringan yang mempunyai keluasan tapak sehingga ½ ekar atau kurang (setiap tambahan ½ ekar berikutnya adalah dikenakan bayaran RM10.00)
 3. Bangunan Tadika/Dewan/Balai Bomba/Polis
 4. Stesyen Bas/rumah-rumah ibadah
 5. Projek perumahan yang tidak melebihi 100 unit
 • Kategori D: Bayaran yang dikenakan ialah RM15.00 bagi setiap permohonan kelulusan
 1. Pelan tambahan dan pindaan kepada kilang-kilang yang melibatkan kerja-kerja penambahan/perubahan landskap
 2. Stesyen minyak (kerja-kerja tambahan dan ubahsuai landskap bagi stesyen minyak)

Nota:

 • Mana-mana kerja lanskap yang tidak termasuk dalam jadual di atas, hendaklah dirujuk ke Bahagian Perancang Bandar, MPKS untuk mendapat kadar bayarannya.
 • Rumah persendirian tidak perlu mengemukakan pelan lanskap. Dengan itu ia tidak dikenakan bayaran memfail memproses pelan.
 • Bayaran ini telah dikuatkuasakan pada 1 April 1998 (telah diluluskan dalam Mesyuarat Majlis pada 28 Mac 1998)
Last Updated: Monday, 30 January 2023 - 8:43am