MENU

Garis Panduan Mengemukakan Pelan Bangunan Rumah Kediaman (Sesebuah)

 1. Dokumen-dokumen mestilah mengandungi perkara-perkara berikut:
  • Borang A dan Borang Permohonan yang Lengkap dikemukakan
  • 3 Salinan suratan hakmilik/ Salinan surat perjanjian jual-beli
  • 3 Salinan cukai pintu (terbaru)
  • 3 Salinan cukai tanah (terbaru)
  • 8 Salinan Sijil Layak menduduki tetap serta lampiran
   • 1 set linen dan 1 set kertas diwarnakan keseluruhannya
   • 6 set kertas diwarnakan merah pada pelaan lokasi dan pelan tapak sahaja
  • 3 Salinan pelan "pra hitungan"
  • 1set pelan struktur (tetulang) dan kiraan yang disahkan oleh Jurutera Bertauliah dan cop memperakui terima tanggungjawab
  • Nama, alamat, No. telefon dan tandatangan dan cop memperakui terima tanggungjawab oleh arkitek/pelukis pelan yang berdaftar
  • Nama, alamat surat menyurat, No. telefon, tandatangan dan No Kad Pengenalan terbaru pemilik
 2. Pelan-pelan hendaklah disusun (dilipat) dan dikepilkan mengikut susunan serta mengandungi perkara-perkara di bawah ini:
  • Pelan Lokasi dengan skala yang munasabah/sesuai dan mengandungi maklumat berikut:
   • Tapak lot bangunan yang dicadangkan bersama dengan nombor lot
   • Nama-nama jalan dan bangunan di kawasan persekitaran yang dapat menjelaskan kedudukan lot tersebut
   • Tunjukkan arah utara dan skala
   • Lot berkenaan hendaklah diwarnakan (merah)
  • Pelan Tapak dengan skala 1 : 30 dan mengandungi maklumat-maklumat berikut:
   • Tapak lot bangunan yang dicadangkan bersama dengan nombor lot.
   • Nama-nama jalan masuk, jalan bersebelahan dengan nama jalan untuk lot berkenaan
   • Jalan-jalan dan bangunan bersebelahan dengan lot tersebut
   • Arah saliraan air permukaan
   • Arah saliran air kumbahan dari bangunan kelurang (manhole) ke main sewer line/ke sistem rawatan najis
   • Lebar jalan dan lebar lorong belakang
   • Dimensi bangunan dan jarak dari sempadan jalan (keperluan minima - Depan - 600mm, tepi dan belakang - 300mm)
   • Dimensi sistem rawatan najis dari sempadan jalan (keperluan Minima 600 mm dari sempadan)
   • Lebar driveway hendaklah 600mm maksima
   • Kedudukan kebuk sampah/ peti surat
  • Pelan lantai bagi tiap-tiap tingkat hendaklah mengandungi perkara berikut:
   • Skala minima 1 : 100
   • Dimensi berangka garisan bangunan dengan sempadan-sempadan
   • Dimensi berangka saaiz bangunan
   • Dimensi berangka bilik-bilik ruang
   • Dimensi berangka ketebalan dinding
   • Dimensi berangka saiz pintu, tingkap, telaga udara dan ruang-ruang terbuka
   • Arah saliran "rainwater down pipe" ke longkang
   • Arah saliran air kumbahan dari sinki, tandas, bilik mandi dan lain-lain melalui "floor trap" gully trap". Luring (manhole) dan ke "main sewer line".
   • Nyatakan kemasan lantai dan dinding serta jenisnya
   • Lebar/jenis driveway (maksima 600mm)
   • Saiz kebuk sampah
   • Pagar/pintu pagar
   • Tembuk penahan (jika ada)
   • Pengunduran sistem rawatan najis dari sempadan (minima 600mm)
   • Dimensi tangga, anak tangga dan jenisnya
  • Pemandangan hadapan, belakang dan sisi hendaklah mengandungi perkara-perkara
   • Kemasan dinding
   • Tembuk penahan
   • Jenis/kecerunan bumbung dan lain-lain berkaitan
   • Nyatakan jenis tingkap/pintu dan bukaan-bukaan yang lain
  • Pelan muka-muka keratan lintang, bujur dan muka-muka keratan yang lain menunjukkan:
   • Lebar dan dalamnya asas tapak dan ketebalan dinding sekat dan lantainya
   • Tinggi tingkap, tangga, pintu, tingkap dan lubang pengudaraan
   • Saiz tempat letak dan arah gelegar lantai, rasuk dan binaan bumbung serta binaan yang digunakan dalam pembinaan struktur itu.
   • Bahan-bahan yang hendak digunakan dalam pembinaan struktur itu
   • Kemasan dan tinggi dinding
   • Jarak dindding ke pagar/sempadan
   • Kedudukan "vent pipe"
   • Saiz pagar/pintu pagar
  • Pelan bumbung
  • Pelan terperinci
   • Longkang pembentungan dan driveway dengan kekisi besi
   • Pepasangan sanitasi
   • Diagrammatic sanitary layout
   • Diagramatic Pumbing layout
   • Kebuk sampah (tempat pembunagan sampah dengan ukuran minima 600mm X 600mm) dan peti surat
   • Lurang (manhole)/inspection chamber
  • Pelan pagar/pintu pagar
  • Tembuk penahan (jika ada)
  • Keperluan untuk dapur dan tandas
   • Lantai dari jenis jubin
   • Dinding jubin (minima 150mm)
   • Floor trap
   • Gully trap
  • Kehendak-kehendak am:
   • Pembukaan bersih longkang/pembentungan di bawah jalan masuk tidak kurang daripada 1300mm beserta kekisi besi saiz 600mm X 450mm dan wing wall
   • Lebar jalan masuk (driveway) tidak lebih daripada 6000mm (tidak termasuk 900mm untuk "slab" ke kebuk sampah)
   • Kebuk sampah (tinggi - 1220mm) kemasan jubin (keluasan dalam 610mm X 610mm)
 3. Semua pelan hendaklah dilukis mengikut skala berikut:
  • Pelan lokasi - apa-apa skala yang sesuai
  • Pelan lokasi - tidak kurang daripada 1:300
  • Semua pelan bangunan - tidak kurang daripada 1:100
 4. Kemukakan pelan papan tanda projek bersama-sama pelan bangunan

Peringatan:

 1. Kerja-kerja pembinaan tidak boleh dimulakan sebelum permohonan diluluskan oleh MPKS. Kegagalan mematuhi arahan tersebut boleh mengakibatkan pemilik yang berkenaan dikenakan 10 kali gandaan bayaran proses pelan mengikut Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1986 Jadual Pertama Undang-undang Kecil 17
 2. Sebarang pindaan kepada pelan kelulusan hendaklah terlebih dahulu dikemukakan untuk kelulusan sebelum pindaan dilakukan
 3. 4 set pelan pindaan hendaklah dikemukakan termasuk 1 set linen
 4. Kerja-kerja baru diwarnakan merah dan kerja-kerja lama diwarnakan biru
 5. Semua pelan lokasi dan tapak diwarnakan merah
 6. Pihak tuan dikehendaki mendapatkan sendiri surat/pelan kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Pembentungan
Last Updated: Monday, 30 January 2023 - 8:43am