MENU

 

YANG AMAT BERHORMAT DATO' MENTERI BESAR SELANGOR
YANG AMAT BERHORMAT TUAN AMIRUDIN BIN SHARI

Jawatan :

Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar Selangor

Alamat Pejabat Rasmi:  Pejabat Menteri Besar Selangor,
Tingkat 21,
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel: 03-55447013 / 7022
Fax: 03-55190032
E-mel : amirudinshari@selangor.gov.my
Alamat Kediaman Rasmi: Kediaman Rasmi Menteri Besar Selangor,
Jalan Permata 7/1,
Seksyen 7,
40000 Shah Alam, Selangor
Laman Facebook Rasmi :  https://www.facebook.com/amirudinbinshari/
Laman Twitter Rasmi : https://twitter.com/AmirudinShari

 

BIODATA
YANG AMAT BERHORMAT TUAN AMIRUDIN BIN SHARI

 

 

 

 

Last Updated: Thursday, 14 October 2021 - 9:18am