MENU

FUNGSI JABATAN / UNIT MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR

Terdapat 12 buah jabatan dan 8 unit yang bertanggungjawab bagi memastikan sistem pentadbiran dan perkhidmatan berjalan dengan lancar.

 

1. JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

a) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 • Bertanggungjawab terhadap urusan perjawatan dalam Majlis
 • Bertanggungjawab terhadap sistem HRMIS
 • Mengurus fail-fail sumber manusia dengan sistematik
 • Melaksanakan dan mematuhi setiap pekeliling yang di keluarkan oleh Kerajaan Negeri dengan baik       
 • Menyelaras dan memastikan kakitangan mendapat latihan untuk meningkatkan produktiviti kerja
 • Membuat penilaian kepada k/tangan yang telah menghadiri latihan bagi memastikan apa yang diperolehi dipraktikkan dalam MDKS

b) Bahagian Pentadbiran Am dan Perolehan

 • Memberikan perkhidmatan yang efisyen dan efektif kepada pelanggan
 • Membuat pesanan, menyelia, menerima dan merekod alat-alat kelengkapan/peralatan (inventori) pejabat dan alat tulis        
 • Memastikan keselamat pejabat
 • Mendaftar dan merekod surat keluar masuk ke MDKS
 • Menyelaraskan semua surat keluat (pos) dapat diposkan pada hari surat tersebut sampai di jabatan Khidmat Pengurusan
 • Menjadi Urusetia dalam Mesyuarat Penuh, Mesyuarat AM dan Mesyuarat Antara Jabatan
 • Menyediakan laporan dan minit mesyuarat
 • Membuat persiapan setiap kali Mesyuarat  
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 16 April 2021 - 8:48am