MENU
  • Meningkatkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian maklumat.
  • Memperkukuh dan memantapkan pengurusan kewangan bagi memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat.
  • Memperkukuh pengurusan dan perkhidmatan perbandaran bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
  • Memperkasa tadbir urus organisasi untuk meningkatkan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan.
  • Mempergiatkan pembangunan bandar dan desa serta memperkukuhkan sosio-ekonomi secara holistik dan mampan untuk kesejahteraan rakyat.
  • Memperkasa dan mengoptimumkan pembangunan modal insan bagi melahirkan masyarakat yang cemerlang.