MENU

OBJEKTIF

 • Memastikan semua kutipan hasil dapat dikutip pada tahap yang maksima dan mengurangkan tunggakan cukai bagi memastikan hasil kerajaan dapat dikutip sepenuhnya.
 • Menyediakan perkhidmatan perbandaran yang baik dan menyediakan kemudahan awam bagi mewujudkan bandar yang bersih dan cantik.
 • Mewujudkan perkhidmatan yang efisyen dan efektif melalui permodenan sistem pentadbiran Majlis selaras dengan pembangunan ICT.
 • Mewujudkan perancangan strategik untuk membangunkan bandar, mengurangkan masalah lalu lintas dan pencemaran alam sekitar ke arah pembangunan mampan serta penyediaan kemudahan pelancongan.
 • Mempertingkatkan program-program pembangunan kemanusiaan kepada kakitangan dan penduduk kawasan Majlis serta tahap keselamatan yang baik di samping mewujudkan bandar yang bersih dan indah.

 

PERANAN

 • Memastikan semua pembangunan atau kawalan pembangunan di kawasan MPKS dilakukan melalui Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan sediada.
 • Mempertingkatkan kecekapan pengurusan hasil Majlis.
 • Memantapkan pembangunan perkhidmatan perbandaran dari aspek pungutan sampah, pembersihan longkang, pemotongan rumput dan penyelenggaraan jalan.
 • Mempromosikan produk-produk pelancongan setempat seperti eco-tourism, agro-tourism, sport-tourism dan edu-tourism.
 • Menyedia dan menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam.
 • Membuka peluang dan ruang dalam aktiviti ekonomi dan perniagaan.
 • Melaksanakan program pembangunan belia dan kemasyarakatan.
Kemaskini Terakhir: Isnin, 30 Januari 2023 - 8:43am