MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

%

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

PELESENAN

1.

PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN

Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon dalam tempoh 24 jam bagi kelulusan lesen serta merta dan 45 hari bekerja bagi kelulusan lesen berisiko.

1. Lesen Serta Merta (Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon dalm tempoh 24 jam dari tarikh permohonan.

2. Lesen Berisiko (Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon dalam tempoh 45 hari selepas disahkan dalam Mesyuarat Majlis)

49 (Serta Merta)

18 (Risiko)

35 (Serta Merta)

15 (Risiko)

57 (Serta Merta)

8 (Risiko)

47 (Serta Merta)

13 (Risiko)

30 (Serta Merta)

14 (Risiko)

39 (Serta Merta)

24 (Risiko)

28 (Serta Merta)

13 (Risiko)

36 (Serta Merta)

18 (Risiko)

23 (Serta Merta)

25 (Risiko)

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 
2.

PEMANTAUAN LESEN BERISIKO DAN LESEN SERTA MERTA

Memastikan pemantauan terhadap setiap premis yang diberikan lesen baharu dilakukan dalam tempoh 61 hari sehingga 90 hari selepas surat kelulusan lesen dikeluarkan.

67/67 50/50 65/65 60/60 44/44 63/63 44/44 65/65 42/42        
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      
3.

PEMANTAUAN LESEN SERTA MERTA (DENGAN SYARAT KHUSUS ) -SENARAI B Memastikan pemantauan lesen dilakukan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh kelulusan lesen.

21/21 15/15 25/25 7/7 16/16 20/20 16/16 29/29 19/19        
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      
Kemaskini Terakhir: Selasa, 29 November 2022 - 4:09pm