MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan  imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa 
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan imageJabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

%

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

PERBENDAHARAAN

1.

PENGELUARAN BIL CUKAI TAKSIRAN

Mengeluarkan  bil  cukai   taksiran   selewat-lewatnya  pada 14 Januari  dan  14  Julai  setiap  tahun.

-

-

-

-

-

55,918

-

-

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

100%

-

-

 

 

 

 

2.

PENGELUARAN NOTIS E

( TUNTUTAN MELALUI POS )

Mengeluarkan  Borang  E  kepada  semua  pemilik cukai  taksiran yang tertunggak  dalam  tempoh  21  hari  dari  tarikh  akhir   bayaran   setiap penggal.

-

-

25,583

-

-

-

-

-

 

 

 

   

-

-

100%

-

-

-

-

-

 

 

 

 

3.

TASK FORCE - TUNTUTAN TUNGGAKAN BIL CUKAI TAKSIRAN         ( WARAN TAHANAN )

Mengeluarkan Borang F jika tiada pembayaran selepas 15 hari Borang E diserahkan.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

4.

TERIMAAN HASIL (KAUNTER)

Mengeluarkan resit  terimaan kepada pelanggan pada hari yang sama.

9,445

15,624

3,156

101

1,200

5,119

8,173

12,489

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

5.

 

BAJET TAHUNAN

Menyiapkan bajet tahunan sebelum tarikh penyerahan kepada PBN dan mengeluarkan keputusan bajet setelah mendapat kelulusan daripada PBN dalam tempoh 7 hari bekerja.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

6.

BELIAN TERUS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

Membuat pembayaran dalam masa 7 hari bekerja selepasa Jabatan Perbendaharaan menerima dokumen lengkap untuk proses bayaran daripada jabatan berkaitan.

57/57

110/110

83/83

65/65

51/51

119/119

133/133

119/119

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

7.

SEBUTHARGA / TENDER

Membuat pembayaran dalam masa 7 hari bekerja selepasa Jabatan Perbendaharaan menerima dokumen lengkap untuk proses bayaran daripada jabatan berkaitan.

81/81

33/33

24/24

30/30

10/10

14/14

15/15

19/19

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 28 Oktober 2020 - 10:14pm