MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

%

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

PERBENDAHARAAN

1.

PENGELUARAN NOTIS E  (TUNTUTAN MELALUI POS) DAN TUNTUTAN TUNGGAKAN BIL CUKAI TAKSIRAN  (WARAN TAHANAN )

1. Mengeluarkan  Borang  E  kepada  semua  pemilik cukai  taksiran yang tertunggak  dalam  tempoh  21  hari  dari  tarikh  akhir   bayaran   setiap penggal.

 

2. Mengeluarkan Borang F jika tiada pembayaran selepas 15 hari Borang E diserahkan.

-

-

39,566

2,584

3,978

804

-

-

39,949

 

 

 

 

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

 

 

 

2.

TERIMAAN HASIL ( KAUNTER )

 

Mengeluarkan resit  terimaan kepada pelanggan pada hari yang sama.

8,134

10,244

5,814

4,640

3,704

5,813

5,498

7,328

3,794

 

 

   

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

3.

BAJET TAHUNAN

 

Menyiapkan bajet tahunan sebelum tarikh penyerahan kepada PBN dan mengeluarkan keputusan bajet setelah mendapat surat kelulusan daripada PBN dalam tempoh 7 hari bekerja.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

4.

PEMBAYARAN PEMBELIAN TERUS / SEBUTHARGA / TENDER

 

Membuat pembayaran dalam masa 7 hari bekerja selepas Jabatan Perbendaharaan menerima dokumen lengkap untuk proses bayaran daripada jabatan berkaitan

136 / 136

82 / 82

72 / 72

116 / 116

95 / 95

118 / 118

92/92

145/145

139/139

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

5.

 

PENGURUSAN STOR

 

Pengeluaran barang dalam tempoh tiga hari waktu bekerja.

10 / 10

30 / 30

50 / 50

31 / 31

27 / 27

54 / 54

44/44

37/37

15/15

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

6.

PENGURUSAN PENDAFTARAN  ASET

 

Melaksanakan pendaftaran aset dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan aset.

26 / 26

638 / 638

-

12 / 12

-

3 / 3

2/2

-

-

 

 

 

 

 

100%

100%

-

100%

-

100%

100%

-

-

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 29 November 2022 - 4:09pm