MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

%

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

KEJURUTERAAN

1.

PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR DAN PELAN KERJA TANAH

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja setelah borang semakan akhir disahkan.

Infra : 5

Kerja Tanah : 3

Infra : 3

Kerja Tanah : 0

Lampu Jalan : 2

Infra : 7

Kerja Tanah : 4

Lampu Jalan : 4

Infra : 7

Kerja Tanah : 4

Lampu Jalan : 4

Infra : 8

Kerja Tanah : 5

Lampu Jalan : 1

Infra : 6

Kerja Tanah : 2

Lampu Jalan : 3

Infra : 1

Kerja Tanah : 0

Lampu Jalan : 0

Infra : 4

Kerja Tanah : 2

Lampu Jalan : 2

Infra : 2

Kerja Tanah : 2

Lampu Jalan : 2

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

2.

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN / LAMPU ISYARAT

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas syarat dan ulasan dipatuhi.

1/1

2/2

2/2

6/6

2/2

4/4

2/2

7/7

2/2

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

3.

PENYELENGGARAAN KENDERAAN

Memastikan 80% kerja – kerja selenggara minor dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja dan kerja selenggara major dalam tempoh 14 hari berkerja daripada tempoh kululusan bagi pembaikan.

20/20

30/30

27/27

30/30

31/31

29/29

35/35

31/31

32/32

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 29 November 2022 - 4:09pm