MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

%

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

1.

PENGURUSAN PROGRAM JABATAN

Melaksanakan 80% program yang telah ditetapkan di dalam  Sasaran Kerja Tahunan dan lain-lain program yang berkaitan.

-

1/1

3/3

4/4

-

1/1

2/2

1/1

1/1

 

 

 

 

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 29 November 2022 - 4:09pm