MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundagan
imageJabatan Perancangan Pembangunan  imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PEMERIKSAAN & PENGGREDAN PREMIS MAKANAN

Memastikan sijil bagi Gred A, Gred B dan Gred C dikeluarkan 15 hari bekerja dari tarikh pengesahan keputusan penilaian.
2.

PROSEDUR PENGURUSAN TANGKAPAN ANJING TERBIAR

Mengambil tindakan ke atas kacauganggu awam berkaitan anjing terbiar premis kediaman dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh jabatan.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 18 September 2020 - 5:50pm