MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan  imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1. PENYELENGGARAN SISTEM / KOMPUTER
Menyelesaikan  semua aduan minor untuk penyelenggaraan sistem  dan kerosakan komputer dalam tempoh 3 hari bekerja.
2.

PENGURUSAN BACK UP DATA BAGI SERVER APLIKASI EPBT

Menjalankan proses back up data bagi server ePBT secara berkala mengikut tempoh harian dan bulanan.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 18 September 2020 - 5:50pm