MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN PENGUATKUASA

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1. OPERASI PENYITAAN Memastikan borang inventori dan barang sitaan diserahkan kepada pegawai penjaga setor dalam tempoh 1 hari bekerja
2. PROSEDUR TUNTUTAN BARANG-BARANG SITAAN Memastikan pengeluaran barang-barang sitaan dilakukan dalam tempoh 1 hari selepas bayran tebusan dibuat.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 12 Ogos 2022 - 10:35am