MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan  imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN PENGUATKUASA

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PEMANTAUAN LESEN BERISIKO DAN LESEN SERTA MERTA

Memastikan pemantauan terhadap  setiap premis dilakukan selepas 2 bulan selepas 2 bulan dari tarikh surat kelulusan lesen.
2.

PEMANTAUAN LESEN SERTA MERTA (DENGAN SYARAT KHUSUS)-SENARAI B

Memastikan pemantauan lesen dilakukan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh kelulusan lesen.
3.

OPERASI PENYITAAN

Memastikan borang inventori dan barang sitaan diserahkan kepada pegawai penjaga setor dalam tempoh 1 hari bekerja.
4.

PROSEDUR TUNTUTAN BARANG-BARANG SITAAN

Memastikan pengeluaran barang-barang sitaan dilakukan dalam tempoh 1 hari selepas bayran tebusan dibuat.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 18 September 2020 - 5:50pm