MENU
imageJabatan Perkhidmatan Bandar & Persekitaran image Unit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa 
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN PERBENDAHARAAN

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PENGELUARAN BIL CUKAI TAKSIRAN

Mengeluarkan  bil  cukai   taksiran   selewat-lewatnya  pada 14 Januari  dan  14  Julai  setiap  tahun.
2.

PENGELUARAN NOTIS E ( TUNTUTAN MELALUI POS )

Mengeluarkan  Borang  E  kepada  semua  pemilik cukai  taksiran yang tertunggak  dalam  tempoh  21  hari  dari  tarikh  akhir   bayaran   setiap penggal.
3.

TASK FORCE - TUNTUTAN TUNGGAKAN BIL CUKAI TAKSIRAN         ( WARAN TAHANAN )

Mengeluarkan Borang F jika tiada pembayaran selepas 15 hari Borang E diserahkan.
4.

TERIMAAN HASIL (KAUNTER)

Mengeluarkan resit  terimaan kepada pelanggan pada hari yang sama.
5.

BAJET TAHUNAN

Menyiapkan bajet tahunan sebelum tarikh penyerahan kepada PBN dan mengeluarkan keputusan bajet setelah mendapat kelulusan daripada PBN dalam tempoh 7 hari bekerja.
6.

BELIAN TERUS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

Membuat pembayaran dalam masa 7 hari bekerja selepas Jabatan Perbendaharaan menerima dokumen lengkap untuk proses bayaran daripada jabatan berkaitan.

7.

SEBUTHARGA / TENDER

Membuat pembayaran dalam masa 7 hari bekerja selepasa Jabatan Perbendaharaan menerima dokumen lengkap untuk proses bayaran daripada jabatan berkaitan.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 18 September 2020 - 5:50pm