MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan  imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa 
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN KEJURUTERAAN

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR & PELAN KERJA TANAH

Memproses permohonan pelan kerja tanah dan pelan infrastruktur dan memaklumkan keputusan permohonan dalam  tempoh empat puluh empat (44) hari bekerja serta mengesahkan pelan kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja setelah pindaan dan pematuhan syarat-syarat kelulusan diterima kembali dari pemohon.
2.

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN/ LAMPU ISYARAT

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas syarat dan ulasan dipatuhi.
3.

PEROLEHAN KERJA SECARA SEBUTHARGA

Mengeluarkan surat tawaran dan surat setuju terima (SST) kepada pemborong yang dilantik dalam tempoh 7 hari bekerja selepasa keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga.
4.

PEROLEHAN KERJA SECARA TENDER

Mengeluarkan surat tawaran dan surat setuju terima (SST) kepada pemborong yang dilantik dalam tempoh 7 hari bekerja selepasa keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga.  
5.

PENYELENGGARAAN KENDERAAN

Memberi pengesahan permohonan bagi penyelenggaraan kenderaan / jentera dalam tempoh 2 hari bekerja.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 18 September 2020 - 5:50pm