MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan  imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa 
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan  imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

KELULUSAN PELAN BANGUNAN

Memproses permohonan pelan bangunan dan memaklumkan keputusan dalam tempoh empat puluh lima (45) hari bekerja dan mengesahkan pelan kelulusan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja setelah pindaan dan syarat-syarat kelulusan diterima.
2.

PERMOHONAN KELULUSAN PERMIT PEMBAIKAN KECIL & PELAN SETARA

         

Memproses dan meluluskan pengubahsuaian bangunan (kategori permit pembaikan kecil dan pelan setara) dalam tempoh satu (1) jam bekerja.     
3.

PEMANTAUAN PEMATUHAN SYARAT KELULUSAN 

Membuat pemantauan ke atas kerja-kerja binaan sekurang-kurangnya tiga (3) kali dalam tempoh binaan bagi projek skim atau satu (1) kali bagi kerja-kerja kelulusan ubahsuaian; dan menyediakan kertas siasatan sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja daripada tarikh pengeluaran notis ketiga.
4.

PERMOHONAN KELULUSAN PERMIT SEMENTARA, PELAN TAMBAHAN / UBAHSUAIAN & RUMAH SESEBUAH

         

Memproses dan mengeluarkan surat dan pelan lulus dalam tempoh satu (1) hari bekerja.   
Kemaskini Terakhir: Rabu, 28 Oktober 2020 - 10:14pm