MENU

Majlis Menandatangani Perjanjian Pelupusan Sisa Buangan di antara Worldwide Holdings Berhad bersama 5 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Negeri Selangor.

Worldwide Holdings Berhad dan Majlis Perbandaran Kuala Selangor telah menandatangani Perjanjian Pelupusan Sisa Buangan pada 19 Ogos 2021.

Perjanjian ini dimeterai bagi merealisasikan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor berkenaan pengurusan sisa buangan melalui kaedah Waste-to-Energy di Pusat Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu (ISWMC) bertempat di Jeram, Selangor.

Majlis perjanjian ini dilakukan secara maya dan ditandatangan oleh Yang berusaha Puan Rahilah binti Rahmat, Yang Dipertua MPKS dan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Amirudin Shari, Dato’ Menteri Besar Selangor.

#KualaSelangor
#IndahdanBersejarah
#MPKS

Menandatangani Perjanjian Menandatangani Perjanjian 

Menandatangani Perjanjian Menandatangani Perjanjian 

Menandatangani Perjanjian Menandatangani Perjanjian 

Menandatangani Perjanjian Menandatangani Perjanjian 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 12 Ogos 2022 - 10:35am