MENU

Pekeliling

1. Pekeliling Hebahan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pengurangan Diskaun Kadar Cukai Taksiran Kepada       Pemilik Petak Pangsapuri Kos Rendah

 

 

 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2008

 

Panduan

image Cukai Taksiran
image Bayaran Memfail dan Memproses Kelulusan Pelan Landskap
image Garis Panduan Mengemukakan Pelan Bangunan Rumah Kediaman (Sesebuah)

image Garis Panduan Permohonan Kelulusan Nama Taman, Nama Jalan Dan Nombor Bangunan Kawalan Bangunan

image Senarai Semakan Mengemukakan Pelan Landskap

image Garis Panduan Mengemukakan Pelan Skim Perumahan/ Perusahaan/ Pendidikan/ Perniagaan dan yang Berkaitan Dengannya

image Pemprosesan dan Pengeluaran Lesen Serta Merta
image Garis Panduan Penangkapan Anjing Terbiar Majlis Daerah Kuala Selangor
image Garis Panduan Pengurusan Trak Bergerak (Makanan, Barangan dan Perkhidmatan) di Pihak Berkuasa Tempatan
Kemaskini Terakhir: Isnin, 30 Januari 2023 - 8:43am