MENU

Pekeliling

1. Pekeliling Hebahan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pengurangan Diskaun Kadar Cukai Taksiran Kepada       Pemilik Petak Pangsapuri Kos Rendah

 

 

 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2008

      Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan

 

Panduan

imageCukai Taksiran
imageBayaran Memfail dan Memproses Kelulusan Pelan Landskap
imageGaris Panduan Mengemukakan Pelan Bangunan Rumah Kediaman (Sesebuah)

imageGaris Panduan Permohonan Kelulusan Nama Taman, Nama Jalan Dan Nombor Bangunan Kawalan Bangunan

imageSenarai Semakan Mengemukakan Pelan Landskap

imageGaris Panduan Mengemukakan Pelan Skim Perumahan/ Perusahaan/ Pendidikan/ Perniagaan dan yang Berkaitan Dengannya

imagePemprosesan dan Pengeluaran Lesen Serta Merta