MENU

Cara Membayar

 1. Semua bayaran hendaklah disertai dengan bil asal.
 2. Cek-cek dan wang kiriman dan sebagainya hendaklah dipalang dan dibayar kepada Yang Dipertua Majlis Daerah Kuala Selangor.
 3. Hanya resit-resit yang ditulis atau dicetak dengan mesin yang diberi kuasa oleh Majlis Daerah Kuala Selangor sahaja diakui sah.
 4. Resit-resit hendaklah diperolehi setelah membuat bayaran.

Peringatan Penting

 1. Bil cukai taksiran mestilah dibayar secara pendahuluan bagi setengah tahun pertama sebelum 28 Februari dan setengah tahun kedua sebelum 31 Ogos. Bil-bil berkenaan akan dihantar kepada pemilik-pemilik ke alamat yang tercatat dalam rekod MDKS pada awal setengah tahun yang berkenaan.
 2. Notis tuntutan akan dikeluarkan jika pembayaran tidak dijelaskan bagi setengah tahun pertama selepas 28 Februari dan setengah tahun kedua selepas 31 Ogos tanpa apa-apa amaran lagi. dengan bayaran notis pada kadar seperti berikut:
  • RM 100 dan ke bawah RM5.00
  • RM 101 ke atas 5%
 3. Pemilik-pemilik adalah diwajibkan memberitahu jabatan ini di atas penukaran pemilik bagi harta-harta termasuk dalam kawasan Majlis Daerah Kuala Selangor.
 4. Kalau tuan/puan tidak menerima bil asal, sila datang ke pejabat MDKS untuk mengambil salinannya sebelum tempoh di atas.
Kemaskini Terakhir: Selasa, 4 Ogos 2020 - 5:19pm