MENU

Senarai Semakan Mengemukakan Pelan Landskap

 1. Surat permohonan dengan Kepada Surat Perunding yang bertauliah.
 2. Salinan surat kelulusan pelan tataur perancangan daripada Pengarah Negeri Selangor
 3. 3 salinan pelan ( 1 linen, 2 kertas) yang lengkap diwarnakan dan dilipat saiz A4
 4. Ruang atas sebelah kanan setiap pelan dikosongkan untuk cop Majlis
 5. Setiap set pelan mengandungi:
  • Pelan petunjuk, pelan lokasi dan arah utara
  • Pelan penanaman (skala: 1:200)
  • Jadual Penanaman
  • Elevation bangunan dari depan, sisi dan belakang dengan pokok (skala 1:200)
  • Keratan rentas penanaman disempadan lot dan tempat letak kereta (skala 1:25)
  • Butiran penanaman pokok, palma dan pokok renek
 6. Setiap helai pelan hendaklah:
  • Mengandungi tajuk dan nombor lukisan
  • Ditandatangani oleh Perunding serta nyatakan Nama, alamat dan No. pendaftaran ILAM
  • Ditandatangani oleh pemilik serta nyatakan nama dan alamat
 7. Senarai Jadual Tanaman dilengkapkan:
  • Simbol tanaman
  • Nama Botani dan nama tempatan
  • Ketinggian ukurlilit dan jarak penanaman
  • Jumlah tanaman (hendaklah ditunjukkan dalam jadual penanaman perkara 5 iii)
 8. Perincian penanaman bagi pokok teduhan, palma dan renek hendaklah ditunjukkan
 9. Pelan padang permainan hendaklah dikemukakan dalam skala 1:200 dan nyatakan ukuran serta keluasaannya
  • Katalog alat permainan dari pembekal
  • Disediakan dengan lampu, tong, sampah, bangku "access slab", railing dan lain-lain
  • Perincian gelanggang badminton, sepaktakraw, tennis dan sebagainya mengikut pelan perancangan yang diluluskan
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 21 Januari 2022 - 5:15pm