MENU

Sampah Domestik

Apakah itu sampah domestik?

Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti isi rumah dan komersial contohnya kertas \, kadbod, plastik, sisa makanan dan sisa restoran.

 

Skop kerja kutipan sampah domestik

 SKOP KERJA HARI KUTIPAN
Kawasan Perumahan   Isnin, Rabu dan Jumaat @ Selasa, Khamis dan Sabtu
 Kawasan Komersial   Setiap hari
 Institut Awam 

  Isnin, Rabu dan Jumaat @ Selasa, Khamis dan Sabtu

 

Sampah Pukal

Apakah itu sampah pukal?

Apa-apa sisa selain domestik seperti ranting-ranting pokok, perabut, kayu dan sisa binaan.

 

Pembersihan Awam

Apakah itu pembersihan awam?

Perkhidmatan yang melibatkan pemotongan rumput, cucian longkang dan sapuan jalan, di kawasan perumahan, tempat awam, taman permainan dan kawasan komersial tetapi tidak termasuk pelan landskap dan penyenggaraan jalan awam atau tempat awam.

 

Skop kerja pembersihan awam dan sampah pukal

 SKOP KERJA HARI KUTIPAN
Pemotong Rumput 2 Kali Sebulan
 Pembersihan Longkang  2 Bulan Sekali

 Sapuan Jalan

(Kawasan Komersial)

 Harian

Sampah Pukal 1 Kali Sebulan