MENU

Statistik Perkhidmatan Online 2018

Bil

 

Perkhidmatan atas talian

 

Bilangan Transaksi 2018

 

Januari

Februari

Mac

April

Mei

Jun

1

Semakan dan Pembayaran Cukai Taksiran

842

1303

304

270

 

 

2

e-Mohon Jawatan

Tiada Permohonan

Tiada Permohonan

Tiada Permohonan

Tiada Permohonan

 

 
3

Semakan dan Pembayaran Kompaun

0

0

0

0

 

 

3

Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)

Tiada Permohonan

Tiada Permohonan

Tiada Permohonan

68

 

 

4

OSC Online

47 33 83 69    
5

Sistem Tempahan Dewan (e-Tempahan)

Tiada Permohonan Tiada Permohonan 73 49    
6

Sistem Permohonan & Pembaharuan Lesen (e-Lesen)

Tiada Permohonan Tiada Permohonan 5 4 (Renew)    
JUMLAH 889 1336 465 460